Təklİf olunan LAYİHƏLƏR

Ümumi sahə - 275 m2

97.500 ₼

Sİmfonİya
Ümumi sahə - 260 m2

87.000 ₼

Esmeralda
Ümumi sahə - 306 m2

117.000 ₼

Olİvİa
Ümumi sahə - 220 m2

78.000 ₼

Şərq ulduzu
Ümumi sahə - 200 m2

71.500 ₼

Medelİn
Ümumi sahə - 236 m2

83.600 ₼

Luna
Ümumi sahə - 200 m2

69.000 ₼

Jasmİn
Ümumi sahə - 187 m2

74.000 ₼

Dalğa
Ümumi sahə - 180 m2

61.000 ₼

Bəyaz
Ümumi sahə - 152 m2

57.500 ₼

Abşeron Mİrvarİsİ 1
Ümumi sahə - 326 m2

87.500 ₼

Abşeron Mİrvarİsİ 2
Ümumi sahə - 228 m2

78,600 ₼

Edem
Ümumi sahə - 223 m2

82,000 ₼

Elİte
Ümumi sahə - 254 m2

91,600 ₼

İncİ
Ümumi sahə - 139 m2

49,000 ₼

Lİlİya
Ümumi sahə - 176 m2

78,000 ₼

Qala
Ümumi sahə - 228 m2

84,000 ₼

Qaya
Ümumi sahə - 228 m2

147,900 ₼

Sədəf
Ümumi sahə - 558 m2

211,900 ₼

Sofİya